Vedfakta

Måttenheter för ved

Färdigkapad och kluven ved säljs ofta i kubikmeter stjälpt ved. Vedklabbarna ligger då huller om buller. När samma mängd ved sedan travas i vedboden ”krymper” volymen. 1 kubikmeter stjälpt ved blir ungefär 0,7 kubikmeter travad ved, eftersom vedtraven innehåller mycket mindre luft. OBS! Omräkningsvärdet är inte exakt. Faktorer som till exempel vedtränas storlek, och hur noggrant vedtränas travas påverkar vedstapelns volym. (Källa: www.bioenergiportalen.se)

m3s = kubikmeter stjälpt ved. Den yttre volym på en vedhög där veden ligger huller om buller. Här ingår både ved och luft.

m3t = kubikmeter travad ved. Den yttre volymen på en vedtrave. Här ingår både ved och luft.

Fukthalt på ved

För att uppnå goda förbränningsresultat krävs inte bara en bra anläggning utan också ett bränsle som lämpar sig att elda. Några viktiga saker finns att tänka på. För styckeved är fukthalten en faktor som påverkar förbränningen markant. Alltför fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar, eftersom vattnet först måste kokas av. Om alltför torr ved används, finns det risk att värmepannans eller kaminens verkningsgrad påverkas negativt. Lagom fukthalt på veden är därför 16-20 %. Denna fukthalt får veden om den först lagras kapad och klar utomhus luftigt och skyddat för regn i minst ett år, för att sedan hållas inomhus några veckor innan användning. Nyhuggen ved innehåller runt 50 % vatten vilket, förutom att det kyler förbränningen, också innebär att värmevärdet minskar och du måste elda mera ved för att få ut samma energi- mängd. Om veden lagras under längre tid inomhus sjunker fukthalten ner mot 10% eller lägre, vilket kan vara en nackdel. Dagens ved- pannor och kaminer är gjorda för att brinna bäst då lagom torkad ved används. (Källa: Elda rätt, www.naturvardsverket.se, ISBN 978-91-620-8392-2)

Nyhuggen ved innehåller 45–50 % vatten, torkad ved ca 20–25 %. Avverka veden under vinterhalvåret. Kapa och hugg veden i lagom längd för eldstaden och låt den torka under sommaren. Veden bör helst torka i minst ett år. Bäst är om veden kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den ska användas. Om du lagrar ved utomhus måste den ligga luftigt och skyddad mot regn. Tänk på att veden inte hinner bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. (Källa: www.energimyndigheten.se)

Energivärde för ved

Ungefärligt ​energivärde per fast kubikmeter ved i kilowattimmar (Kwh)
[custom_table style=”3″]

Trädslag
Energivärde (Kwh/m3)
Rönn 3190
Bok 3000
Ek 2900
Ask 2900
Björk 2650
Tall 2350
Asp 2000
Gran 2000

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Vedeldning/Elda-i-kaminer-i-villor-eller-radhus/

Får du ingen träff på ort/postnummer?

Om du inte får träff på din ort eller postnummer finns det i dagsläget ingen leverantör på vår sida som kan leverera produkter till dig. Vi uppdaterar sajten allt eftersom leverantörerna får ved i lager (gäller både torr och nyklyvd).