10 snabba svar om vedeldning

Vilken ved är bäst och vilken är sämst?
Björk har ett högre energivärde räknat per liter än t ex kådrika träslag som gran och tall, därför att björk har en högre volymvikt. Energivärdet i ett kilo björk och ett kilo gran är dock i stort sett lika.

Hur länge ska veden torka?
Minst ett år utomhus, brukar man säga. Sedan ett par veckor inomhus. Tyngre träslag, som bok och ek, behöver oftast lite längre torktid. Men detta är lite personligt och känsligt, det finns många som har synpunkter på det här med torktiden.

Var och hur skall man trava veden?
Den ska inte ligga direkt på marken, man kan ha en lastpall eller något under. Det är fördelaktigt om det skyddas från regn.

Kan ved bli för gammal?
Ja, veden kan bli för gammal. Den blir helt enkelt för torr och brinner då väldigt aggressivt och snabbt. Fukthalten ska helst inte gå under 15 procent.

Hur vet man att veden har rätt fukthalt?
Normalt räcker det att följa anvisningen för torkning. Rumstorr ved innehåller cirka 18 procent fukt medan rå, nyhuggen ved innehåller i de flesta fall ungefär 55 procent.

Tips på hur man kan testa veden; Ta en nyhuggen vedpinne och såga till den så att den väger exakt 1 kilo. 55 procent eller 550 gram av vedpinnens vikt är vatten! Lägg vedträet tillsammans med övrig ved på tork. Efter lämplig tid kan du väga din kontrollpinne igen. När den väger 600 gram, är fukthalten 25 procent. (Viktminskningen i gram är lika med vattenavdunstningen i procent)

Hur ofta behöver man sota skorstenen?
3-5 gånger per år om man har en gammal vedpanna utan ackumulatortank, 2-3 gånger per år om man har en miljögodkänd vedpanna med ackumulatortank. En gång om året om man eldar för uppvärmning i en kamin, braskamin, kakelugn eller dylikt. En gång vart fjärde år om kaminen, kakelugnen och så vidare endast används för trivseleldning. Den exakta fristen bestäms av kommunen, eftersom klimatförhållandena på orten spelar roll för längden på eldningssäsongen.

Fungerar kaminer eller pannor olika bra beroende på vilken ved man använder?
Det finns ingen fakta som stödjer den teorin. Men man ska alltid följa tillverkarens anvisningar om hur man ska göra.

Hur vet man vilken panna eller kamin man ska köpa?
Rådgör med handlaren om vilken produkt som bäst svarar mot dina behov.

På vilket sätt är nyare pannor och kaminer bättre?
Det är bland annat längre rökgasvägar i nyare pannor och kaminer, vilket innebär att man får ut mer av veden då inte lika mycket värme försvinner ut. Nyare kaminer har en annan beklädnad som gör dem mer effektiva och pannor med ackumulator gör att värmen lagras bättre.

Vilket är det vanligaste nybörjarfelet?
Att man stoppar in för mycket ved. För en vanlig villa är det lagom med två kilo ved i timmen när det gäller eldning i en kamin.