Många kunder tycker det har varit ovanligt svårt att få tag på ved på sistone. Det beror på ett par olika anledningar. Det har varit ett kallt år. Många leverantörer fick slut på sitt lager tidigt, tack vare en mycket hög efterfrågan. En mycket stor vedleverans från Baltikum visade sig möglig. Veden som skulle till bl a Stockholm och Göteborg var osäljbar. Denna påverkan har varit stor vad det gäller ved i Skåne, ved i Göteborg, ved i Stockholm, ved i Kalmar och många fler orter runtom i Sverige. Aftonbladet skrev en bra artikel på ämnet strax innan jul: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/Eam0xA/vedlarmet-infor-jul-alla-tillverkares-lager-ar-tomda

Se tillgänglighet och köp din ved här: https://www.vedoved.se/