Vedeldning är ett ekonomisk men arbetskrävande uppvärmningsalternativ och är även det vanligaste biobränslet för svenska villägare. Mellan 20 till 25 procent värms upp med el som huvudsaklig värmekälla. Verkningsgraden vid vedeldning skiljer sig mycket åt beroende på vilken utrustning du har. Ny vedpanna med ackumulatortank (värmer varmvattnet) ger en verkningsgrad på 80-90% medan en gammalvedpanna bara ger 40-70%.

Vedeldning är ett bra uppvärmningsalternativ då det är ekonomiskt och är även miljövänligt så länge du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot. För att elda på rätt sätt ska du tänka på följande:

Att ha tillräcklig lufttillförsel i förbränningen.
Att ha tillräcklig god omblandning mellan luft och förbränningsgaser.
Att ha tillräcklig hög temperatur.
Att använda riktigt torr ved, så slipper energi gå åt till att koka bort vattnet från veden.
Hur vet man nu detta? Jo, ett bra riktmärke är så lite rök som möjligt. Vit och ”genomskinlig” rök är bra då det nästan bara kommer vattenånga ut ur skorstenen.

Precis som med pelletsbränning är ett värmesystem som värms med vedeldning sårbart vid strömavbrott då cirkulationspumparna drivs med el. Detta kan avhjälpas med att man har en batteribackup.

Källa: www.energiradgivaren.se