Vanlig bra torr ved innehåller fortfarande ca 10 -20 % vatten
När veden har torkat är det bra om den eldas och inte blir liggande. Ved bryts ned och det uppstår vissa substansförluster. Men veden blir inte “gammal” och förstörd i första taget. Visst uppstår substansförluster, men det uppvägs av att veden blir torr och därmed brinner bättre.
Den som provar att elda ett flerhundraårigt timmerhus ser att torr ved brinner bra. Ryktet om vedens korta hållbarhet beror nog på att fuktig ved förstörs väldigt fort. Mikrobernas nedbrytning avstannar om det blir under 18% fuktighet i veden.

Källa: www.skogsstyrelsen.se