Ved och pellets är förnybara bränslen och ved är fortfarande det vanligaste biobränslet för villor idag. Cirka 41 procent av småhusen i Sverige värms med enbart biobränslen eller biobränslen i kombination med el.

Ved, pellets och andra biobränslen räknas som förnybara energikällor. Till skillnad från fossila bränslen kan biobränslen nybildas inom en överskådlig tid.

När ved eller pellets brinner frigörs koldioxid som går ut via rökgaserna. Skogen växer och använder koldioxid för att bygga upp ny biomassa och koldioxidens kretslopp är slutet. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av biobränslen bidrar alltså inte till att öka mängden koldioxid i atmosfären.

Ved kan eldas i dels så kallade lokaleldstäder (braskaminer, kakelugnar, öppna spisar) och dels pannor som är anslutna till ett vattenburet distributionssystem och som även producerar tappvarmvatten. Det finns även vattenmantlade kaminer och kakelugnar som delvis fungerar som pannor.

Pellets kan eldas i pelletspannor och pelletskaminer. Det finns även vattenmantlade pelletskaminer.

Briketter är stora pellets som oftast eldas i större pannor eller värmecentraler. För villabruk kan briketterna blandas med ved.

Källa: www.energimyndigheten.se