I de flesta typer av kaminer och spisar skall brasan snarast komma upp i en temperatur av ca 800-1000 grader. Den höga temperaturen ger bästa utnyttjandet av bränslet (bästa ekonomi) och att förbränningen sker på miljövänligaste sätt. För att snabbt få hög temperatur behövs mesta möjliga syretillförsel. Håll spjällen öppna!

Följ alltid anvisningarna från tillverkaren, speciellt om det gäller mer avancerade vedpannor.

Generellt kan hög temperatur uppnås på följande sätt:

Använd torr och finkluven ved (helst inomhustemperatur på veden)
Lägg bara in den mängd ved än som behövs för att få igång brasan
Tänd med näver, tändpapper, törved eller möjligen lite tidningspapper. Men bara lite för papper skapar sot.
Se till att det kommer in syre i elden via öppna spjäll

Har du tillgång till en gasolbrännare kan det vara ett effektivt sätt att tända brasan. Braständstickor eller så kallade firestarters, panntändaren eller tändriketten är några andra alternativ.

Törved- tjärved från “skadad” tall som innehåller extra mycket tjära och hartser. Tallar som angripits av törskatesvamp kallas ofta törtallar.

Källa: www.skogsstyrelsen.se