Så eldar du säkert och effektivt

En vedeldad kamin höjer både mysfaktorn och temperaturen under kyliga dagar. Men varje år startar 1500 bostadsbränder till följd av feleldade kaminer – så se till att du eldar säkert innan du tänder på. Här listar vi några goda tips och råd för dig som eldar hemma.

Använd torr ved

En tumregel när du eldar är att alltid använda torr ved. Om veden är blöt eller fuktig är risken större att tjäran antänder, då kan det uppstå soteld (skorstensbrand). Den bästa veden har lagrats under tak med god ventilation, inte under presenning, i minst ett och helst två år.

Töm askan med måtta

Då och då bör eldstaden tömmas på sot och aska – men inte för ofta. Ett 2-3 centimeter tjockt lager aska i botten på eldstaden isolerar och skyddar mot den starka värmen. När du väl tömmer askan – lägg den i en plåthink med plåtlock, som du ställer på ett underlag som inte är brännbart. Låt hinken stå några dagar, tills du är helt säkert på att innehållet i hinken inte är varmt. Askhinken kan du tömma i hushållsavfallet, inte i komposten.

Elda lagom

Att mata kaminen med rätt mängd ved ger en stabil värme och är skonsamt för miljö och natur. Två till tre kilo ved i timmen är en bra riktlinje. Använder du för lite eller för mycket ved, eller om den är grovt kluven, uppnås inte en tillräckligt hög temperatur vilket gör att det ryker in. Det tar cirka 45-60 minuter för veden att brinna ner till fin glöd. Om du vill fortsätta elda efter det bör du lägga på nya vedklabbar medan elden fortfarande glöder.

Kontrollera rökgastemperaturen

För att förbränningen i eldstaden ska fungera optimalt bör temperaturen på skorstensröken ligga på mellan 300-350 grader. Är temperaturen för låg bildas sot i kaminen. Om det blir för varmt, exempelvis om man använder blöt ved med mycket tjära, stiger temperaturen snabbt vilket ökar risken för soteld. Över 600 grader i eldstaden är inte skonsamt.

Justera spjället

Är kaminen kall när du tänder på är det bra att få den varm så fort som möjligt, utan att elda kraftigt. Öppna skorstensspjället och lägg på rikligt med torr och finkluven ved. Eventuellt kan du använda några pappersbitar för att få fart på lågorna. När brasan tagit sig ordentligt, efter cirka 10 minuter, kan du lägga på större vedträn och justera lufttillströmningen med hjälp av spjället. För att elden ska fortsätta brinna krävs att det blir drag i skorstenen. Med rätt mängd förbränningsluft brinner elden med klara och livliga lågor.

Röken avslöjar 

Ta en titt på röken som stiger upp ur skorstenen. Om röken är tät och mörk är förbränningen dålig, oftast till följd av att det inte brinner tillräckligt mycket. Om du eldar effektivt kommer bara lite ånga och ljus, luktfri rök från skorstenen. Den enda gången röken bör vara vit är under vinterhalvåret när det är kallt ute. Gul eller grå rök indikerar att något inte står rätt till – exempelvis dålig lufttillförsel eller blöt ved.

Sota skorstenen

Då och då behöver du låta en sotare rengöra din skorsten. En gång per år är en riktlinje men beror helt på hur mycket och ofta du eldar, och vilka sotningsregler som gäller i din kommun. Om elden slocknar när du stänger luckan till kaminen kan det vara ett tecken på att skorstenen behöver sotas.

Lär känna din kamin

Alla kaminer och eldstäder fungerar olika beroende på tändningsmetoder, eldningsintervall och inställning av ventiler. Dessutom spelar skorstensdrag, bränsle och vind- och väderförhållanden stor roll. Har du en helt ny kamin är det bra att elda försiktigt första gångerna, för att ta reda på hur just din kamin fungerar bäst.

 

Checklista för säkert eldande: 

  • Se till att veden är torr.
  • Elda inte mer än 2-3 kilo ved per timme.
  • Rökgastemperaturen bör ligga på mellan 300-350 grader.
  • Röken ska vara klar och genomskinlig – inte svart.
  • Sota skorstenen regelbundet.
  • Töm askan i en plåthink och låt svalna innan du kastar den.

Källa: Brandskyddsföreningen
Skribent: Sofie Lundmark