Vill man vara riktigt bekväm eller av andra anledningar inte kan ordna med ved, är pelletter ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Pelletter är ett beprövat bränsle i USA och några länder i Mellaneuropa, men ett relativt nytt begrepp för oss i Sverige. Så nytt att många använder fortfarande det engelska ordet pellets.

Pelleter tas som råvara från sågverk eller snickerier (träflis mals ned till pulver och pressas) och kostar cirka 30- 50 öre/kWh beroende på utformning och leveransmetod (prisnivå år 2001). Har du redan en bra panna är det enkelt att köpa en pelletbrännare och koppla till pannan. Mindre bra är att koppla pelletbrännare på en gammal och uttjänt panna. Behovet av lagringsutrymme för pelleter ökar till drygt det dubbla jämfört med olja.

Nu finns också pelletkaminer

Saknar du vattenburen värme? Då finns pelletkaminer som kan värma huset, speciellt om det har med öppen planlösning. Det finns också en kamintyp som kan kombinera pelletar med vedeldning.

Pelletter ger låg rökgastemperatur
Vid övergång från ved till pelletter bör du först fråga sotaren. Pelleter ger så låga rökgastemperaturer att vissa typer av murade skorstenar aldrig blir varma och kan börja sintra (brytas ned). Däremot är de låga rökgastemperaturerna en fördel vid nyinstallation av skorsten för pelleteldning då det endast behövs “ett hål i väggen”.

Källa: www.skogsstyrelsen.se