Hushållen i Finland använder ungefär sex miljoner kubikmeter ved per år. Men mycket mer kunde användas. Ungefär en tredjedel av skogens årliga tillväxt blir nämligen kvar i skogen.

Den finländska skogens årliga tillväxt är ungefär 100 miljoner kubikmeter. Av den använder industrin ungefär 60 miljoner kubikmeter. Mer av skogens ved kunde tas tillvara tror energirådgivare Anders Wikberg vid Skogscentralen.

– Man kunde ta tillvara lite mera och elda flitigt då det är kallt. Då kan var och en också spara en hel del, säger Wikberg.

Björken har det högsta energiinnehållet per volymenhet, men per viktenhet har alla träslag ungefär samma energiinnehåll.

– Använder man ved med lägre densitet (täthet) som till exempel barrved så behöver man bara använda mera så får man lika mycket energi ur det.

Hugg, klyv och lagra rätt

Ska man ha ut så mycket energi som möjligt av sin ved gäller det att ha torr ved. Då ska man börja sin vedprocess redan ett år före man tänker elda den. Bäst är det att fälla och hugga sin ved redan tidigt på året och klyva det tidigt på våren då det är torrt och blåsigt.

Källa: svenska.le.fi