Om man värmer sin bostad med hjälp av vedeldning finns det flera saker man kan göra för att maximera effekten av bränslet. Den kanske allra viktigaste faktorn är själva vedens torrhet. Det är viktigt att man använder så torr ved som möjligt vid vedeldning, då verkningsgraden försämras kraftigt ju fuktigare den är. Säkerställ att veden har torkats under åtminstone ett år, och försök hitta ved som gärna inte har en högre fuktighetsgrad än 10 %. Fuktig ved är nämligen svårare att antända, och förbränningen blir inte lika effektiv. Förutom att du får en sämre värmeeffekt per kilo ved vid vedeldning, släpper du också ut fler skadliga ämnen i naturen.

Just utsläpp är något som ibland debatteras i relation till vedeldning. Vedeldning är ju per definition förbränning av biomassa, något som inte har en negativ effekt på exempelvis den globala uppvärmningen. Däremot kan röken från vedeldning förstås ha negativa effekter på närområdet. Av den anledningen är det viktigt att se till så att man snabbt får upp värmen i pannan. Vid en bra förbränning ska röken inte synas ovanför skorstenen sommartid. Vintertid ska den vara vit (beståendes av vattenånga) och inte gul eller grå. Se också till att inte elda för kraftigt – ungefär 2 kilo ved per timme brukar vara fullt tillräckligt för husbehov medan man eldar, och eldstäderna sällan anpassade för mer än så.

Vid vedeldning är det också viktigt att tänka på det man inte ser – nämligen förbränningsluften som ska tillföras och rökgaserna som ska ledas bort. Kontrollera skorstenen regelbundet, och tillkalla en sotare om du är osäker på skorstenens skick vid till exempel ett husköp. När det gäller förbränningsluft så är lagom ofta bäst. För mycket drag under vedeldning kan göra att veden brinner för snabbt och kraftigt, medan för lite leder till att optimala temperaturer för utsläpp och uppvärmning inte nås lika snabbt. Vedeldning kräver mycket syre, så ett fönster på glänt skadar sällan.

I den andra änden av förbränningsprocessen är det viktigt att se till så att rökgaserna snabbt och enkelt kan lämna bostaden via skorstenen. Vid vedeldning är det mycket viktigt att säkerställa att rökgastemperaturen inte överstiger cirka 350 grader Celsius. Eldar man ved i en panna som ursprungligen var gjord för olja är detta mycket lätt att överstiga, med risk för brand som följd. Ett enkelt sätt att kontrollera detta är att mäta temperaturen på skorstenen i bjälklaget. Understiger den ungefär 60 grader Celsius så är risken för skorstensbrand vid vedeldning så gott som obefintlig.

Källa: alltomvarme.se