Att elda med ved

För några av oss är det bara en mysig lek men för många kan det vara blodigt allvar.

Att vi människor behöver bli mer medvetna om vad som är bra miljöval och ett hållbart leverne är inte något nytt men att vi blir fler och fler som tar det här med vedeldning på djupaste allvar kanske inte så många vet om. I Sverige har vi en genomsnittlig förbrukning av ved på 315 kg per person. Den siffran är en toppnotering i förhållande till befolkningsmängd och också ett tecken på att vi här uppe i kalla norden har lärt oss att använda våra naturresurser på ett bra sätt.

Idag har 20-25 % av alla villor i Sverige ved som sin huvudsakliga uppvärmning och räknar man samman den totala mängden av biobränsle dvs. ved, pellets, flis och spån så är vi nästan uppe i 40 % av de totala varmvattnens – och uppvärmningskällorna. Det är bra siffror men förhoppningen är att allt fler skall hoppa på ved-tåget och bli självförsörjande på uppvärmning av både bostadshus och fritidshus. Ju fler av oss som kan klara vår egen uppvärmning med hjälp av egen eller närproducerad skog dess då färre blir vi som behöver utnyttja andra, både dyrare och mer miljöpåverkande energikällorna.

När man talar om utsläpp och hur vedeldning påverkar miljön brukar man tala om CO-halter och hur vedeldning släpper ut en del koldioxid. Skog och träd är en naturlig energikälla och så länge träden växer i skogen binder de koldioxid. Så snart ett träd dör och börjar ruttna startar en frigöring av koldioxid så hur vi än vänder och vrider på dilemmat så kommer varje träd i alla skogar att förr eller senare börja avge koldioxid. Det vi gör när vi eldar upp träden istället för att låta dem dö och ruttna ner ute i skogen är att vi skyndar på processen med frigörandet av koldioxid och får, på köpet, ett effektivt uppvärmningssystem som i sin tur gynnar den totala och globala uppvärmningsfrågan.
Genom att låta träden passera våra braskaminer eller vedspisar släpps samma halter av koldioxid ut som annars skulle skett direkt ute i skogen.

Hur gör man det då på bästa och enklaste sätt?

På senvintern eller tidig förvår har träden i naturen en naturligt låg fukthalt. Det gör det extra fördelaktigt att fälla under denna tidsperiod och man får också en effektivare torkningsprocess när veden väl är tillvaratagen. Veden skall förvaras öppet så att vinden kommer åt att torka vedträna, gärna både underifrån och från sidorna. Taket bör vara tätt och tillräckligt stort för att väl täcka ovansidan på vedhögen.

Den absolut mest effektiva veden är ved från bokträd. Den veden ger mycket värme på varje kg ved och du får således ut mer värme ur en trave bokved än ur gran eller fura. Eldar man mycket är denna parameter viktig och andra effektiva träslag, som alltså ger hög effekt på varje eldat vedträ är ek och ask. När du väl har fått samlat på dig en fin vedhög i ett korrekt uppbyggt vedförråd är det bara att börja vänta. Det du hugger på senvintern eller förvåren kan du tidigas börja elda med nästkommande vinter och dessutom gäller det då att du har tagit hand om de fällda träden på ett korrekt och effektivt sätt dvs. att de har kapats, staplats och fått sitt behövliga regnskydd inom en snar tid från fällningen.

Visst är det en hel del jobb med att elda med ved, speciellt om man jämför med att bara kunna trycka på knappen till ett elelement eller slå på en luftvärmepump men om man tänker tanken ändå till slut och vet att man har en naturlig tillgång till skog och indirekt ved, så förstår man snart hur mycket pengar det går att tjäna. Dessutom får man möjlighet att komma ut och röra på sig i skog och mark och får en god konditon på köpet. Allt man behöver för att kunna klara uppvärmningen av sitt eget bostadshus är en motorsåg, skyddskläder och en bil med släpkärra. När du väl kommer hem med veden är en ved klyv ett effektivt sätt att dela träden i lagom bitar och vill ha motion även här så duger en yxa och en huggkubbe alldeles utmärkt.

Det finns så ofantligt många fördelar med vedledning och en annan är att man slipper bli strandsatt vid strömavbrott. Har du exempelvis en vattenmantlad vedkamin värmer du ditt varmvatten med hjälp av vedeldningen och monterar du dessutom en vedspis i köket så kan du t.o.m. laga mat i ditt varma hus även om det är strömavbrott i regionen

Källa: www.energiportalen.se