Olika vedtyper

De vanligaste eldningsvedtyper som används i Sverige är al, ask, asp, björk, ek och gran. De viktigaste faktorerna som skiljer dom åt är energimängd, pris och såklart tillgång. Har man gott om syrén hemma kan man prova på det, 4500 kWh / m3 (jämfört med björk på 2650 kWh/m³).

Björkved
Björk är en riktig klassiker vad det gäller brännved i Sverige. 1 m³ björkved motsvarar ca 2650 Kwh i elförbrukning. Björk är ett bra material att starta en brasa på då nävern är lättantändlig. Björken med sitt karaktäristiska svart/vita inslag ser mycket trevligt ut i en vedkorg intill din eldstad. Björken är en beprövad eldprodukt som alltid har varit, och alltid kommer att efterfrågas på vedmarknaden.

Blandved löv
Blandved löv är en populär produkt som innehåller en blandning av olika lövträd. Produkten blandved löv innebär ofta en fördel vad det gäller energivärdet då det oftast är högre än energivärdet i tex. björk. Räknar du med att elda för att tjäna Kwh så rekommenderar vi denna blandning framför allt i din vedkamin eller köksspis. Blandved är även vanligt i Sverige då vi har en stor blandning av lövträd i skogsbeståndet.

Barrved
Barrved är ett alternativ för den som under en tid väljer att betala lite mindre för uppvärmningen av sin bostad. Priset är lägre än för lövved och energivärdet är i förhållande till lövved lägre. Har du redan lövved hemma men behöver köpa hem mer så rekommenderar vi att man tar hem endast barrved som komplement. Att elda med en blanding av ved är att föredra om man har en modern och energieffektiv eldstad. De moderna eldstäderna är ofta säkra med gnistskydd och täta luckor som gör att man kan elda med barrved utan att vara rädd för att det ska skvätta ut glöder.

Källa: http://vedhemma.se/vedguiden