Lagom torr ved

För att uppnå goda förbränningsresultat krävs inte bara en bra anläggning utan också ett bränsle som lämpar sig att elda. Någraviktiga saker finns att tänka på. För styckeved är fukthalten en faktor som påverkar förbränningen markant. Alltför fuktig ved ger sämre...

Pellets

Vill man vara riktigt bekväm eller av andra anledningar inte kan ordna med ved, är pelletter ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Pelletter är ett beprövat bränsle i USA och några länder i Mellaneuropa, men ett relativt nytt begrepp för oss i Sverige. Så nytt att...

Gott om ved

Det behövs inte stora ytor för att ge årsbehovet av ved. Som enkel tumregel kan man räkna med att skogen i WX – regionen växer med ungefär 3-6 m3sk (volymen ovan stubben till toppen, utan grenar) per hektar och år. Har man en hektar (100 * 100 meter) skogsmark i...

Vedeldning

I villor är ved det vanligaste biobränslet, 20–25 procent av villorna i Sverige värms med ved som huvudsaklig värmekälla. Vedeldning kräver intresse och en stor arbetsinsats men i gengäld får du låga kostnader för uppvärmning. Miljöpåverkan Ved är ett förnybart...

Brännved och energiinnehåll

  Studien omfattar totalt ca 300 vedträn med en sammanlagd torrvikt på drygt 120 kg. Träd-slagen al, alm, asp, björk, ek, lönn, rönn syrén, sälg, äpple, tall och gran ingår i studien. Syrén och äpple utgör udda och inte speciellt vanligt förekommande trädslag för...

Elda med ved

Att elda med ved För några av oss är det bara en mysig lek men för många kan det vara blodigt allvar. Att vi människor behöver bli mer medvetna om vad som är bra miljöval och ett hållbart leverne är inte något nytt men att vi blir fler och fler som tar det här med...

Fynda billig och bra ved

Tipsen för att hitta rätt ved – och den billigaste Elda med rätt ved och spara pengar. Här är expertens tips hur du hittar den bästa och billigaste veden. – Köp en större omgång ved på pall, säger Joel Ekberg på Brasvärmeföreningen. Om du vill minska din elräkning kan...

Ved torkar bara på våren

Vanlig bra torr ved innehåller fortfarande ca 10 -20 % vatten När veden har torkat är det bra om den eldas och inte blir liggande. Ved bryts ned och det uppstår vissa substansförluster. Men veden blir inte ”gammal” och förstörd i första taget. Visst...

Tända en brasa

I de flesta typer av kaminer och spisar skall brasan snarast komma upp i en temperatur av ca 800-1000 grader. Den höga temperaturen ger bästa utnyttjandet av bränslet (bästa ekonomi) och att förbränningen sker på miljövänligaste sätt. För att snabbt få hög temperatur...

Lagra ved

En bra vedbod är givetvis det bästa för vedlagringen. Det går också bra att lagra veden utomhus. Till och med utan tak. Kravet på noggrann stapling blir då högt. Har man staplat noga, så kommer bara möjligen det översta lagret av veden att återfuktas. Se till att...

Får du ingen träff på ort/postnummer?

Om du inte får träff på din ort eller postnummer finns det i dagsläget ingen leverantör som kan leverera produkter till dig. Vi uppdaterar sajten allt eftersom leverantörerna får ved i lager (gäller både torr och nyklyvd).